Grundejerforening Frøkærparken

Diverse info

Diverse info

 
Nabohjælp
Bestyrelsen opfordrer endnu en gang til at man melder sig til Nabohjælp, samt at man giver sine nærmeste naboer besked om at man er tilmeldt, samt udveksler telefonnumre, så de automatisk for besked, når man er bortrejst. Den bedste sikring mod indbrud er præventiv og undersøgelser viser at Nabohjælp nedbringer indbrud i et område.

Skilte om Nabohjælp er sat op 4 steder ved indgangene til Frøkærparken i starten af dette år, således at ”gæster” får besked om at området er dækket af Nabohjælp. Se www.nabohjælp.dk.


Asfalt
Bestyrelsen har besluttet at få undersøgt vores stikvejes stand i foråret, for derefter at lægge en strategi for renoveringen af vores stikveje over de kommende år.
 
Planen for selve udskiftningen af asfalt vil blive fremlagt på generalforsamlingen i 2018, og vil formodentlig løbe fra sommeren 2018 og frem, alt efter behov, startende med de mest trængende stikveje.


Sne
Den tidligere aftale om snerydning med OKNygaard er fortsat gældende. Dette betyder at OKNygaard fjerner sne på stikveje, hvis der er mere end 7 cm sne. På stierne bliver der fjernet sne, hvis der er mere sne end 3 cm sne. Stamvejene holdes af Aarhus kommune og er dermed ikke en del af vores aftale med OKNygaard.

Bestyrelsen gør opmærksom på at ansvaret for snerydning, ud for grundejernes egne matrikel, er den enkeltes grundejers. Det betyder at grundejerne har erstatningspligt ved ulykker pga sne/is.

Husk at der er mange børn, som skal i børnehave/skole, som benytter veje og fortove. Det er ikke rimeligt at de skal falde eller gå i dyb sne/sjap.

Hvis der er grundejere som gerne vil slippe for snerydning, er der god sandsynlighed for at der er større børn, som vil tjene lommepenge for snerydningen. Så lav et opslag på vores Facebook-side.
 
 
Email
Da det er en større opgave at uddele information til samtlige grundejere i Frøkærparken, vil bestyrelsen bede alle grundejere om at sende følgende oplysninger til bestyrelsens email:
 
Navn, Husnummer og Mailadresse

Sendes til "froekaerparken (snabel-a) gmail.com"
(email skal rettes til med @, for at undgå spam) 
 
INFO: Alle mails fra bestyrelsen vil blive sendt som "BCC", således den enkelte husstands mailadresse ikke sendes ud til alle andre - også for at undgå spam.
 
 
Facebook
Bestyrelsen har oprettet en Facebook gruppe, som hedder "Frøkærparken Mårslet". Bestyrelsen håber at facebookgruppen vil blive brugt flittigt til at arrangere aktiviteter i Frøkærparken. Herudover vil bestyrelsen bruge gruppen til at minde folk om, når der er arrangementer. 
 
 
Bestyrelsen gør opmærksom på flg
Det er blevet bemærket at flere går med deres hund uden snor og ikke alle er trygge ved dette. Husk at hunde skal føres i snor.

Der er højre vigepligt ved T-krydset på stamvejen. 
Frøkærparken